Fastighetsförvaltning

Vi har en behovsanpassad förvaltning och har en bred kompetens som omfattar alla områden inom fastighetsekonomisk- och teknisk förvaltning.

  • Ekonomisk förvaltning
  • Löpande bokföring, utbetalningar
  • Bokslut
  • Avgifts- och hyresuppbörd
  • Löne-/arvodeshantering
  • Administration av överlåtelser/panter
  • Låneadministration och medelsförvaltning
  • Teknisk förvaltning
  • Driftsekonomi
  • Fastighetsservice

Välj ditt behov!

KONTAKTA OSS:

All-juristerna i Gbg KB
Box 19, 935 21 Norsjö

Tfn: +46 703 15 70 68