Vår Länksida

Vår läksida är till främst samarbetspartner och intresseorganisationer vilka vi anlitar och/eller stödjer.
Ni kan komma vidare genom att klicka på dessa och komma vidare på Internet.Handelsbanken
Vår samarbetspartner i bankvärlden.

Caricon Electric KB
När det gäller service av hushållsapparater  samt produktion av webbsidor.

Boplats Göteborg 
En annan bra plats för lägenhetssökande .

Hyresgästföreningen i västra Sverige
Intresseorganisation för hyresgäster

Sveriges Advokatsamfund
Ingen närmare presentation behövs.